Algemene voorwaarden

 

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Artikel 3 – Prijzen en levering informatie

Artikel 4 – Totstandkoming Overeenkomst

Artikel 5 - Uitvoering Overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht en retournering

Artikel 7 – Betaling & VAT

Artikel 8 – Garantie en reclamatie

Artikel 9 – Klachtenprocedure

Artikel 10 – Persoonsgegevens

Artikel 11 – Slotbepalingen

Contactgegevens

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

BESTELLEN

De LIEWOOD online winkel is 24 uur per dag geopend. De website kan tijdelijk niet beschikbaar zijn door onderhoud. Je moet 18 jaar oud zijn en een geldige creditcard hebben om te winkelen op onze website. Als u nog geen 18 jaar oud bent, kunt u een volwassene de bestelling voor u laten maken.

De LIEWOOD webshop is alleen voor privégebruik en gekochte producten kunnen niet worden doorverkocht voor zakelijke doeleinden.

Artikel 1. Definities

LIEWOOD A/S :gevestigd te Blegdamsvej 124, 2100 Copenhagen Ø, Denmark, VAT no. DK-36971509, CVR 36971509. LIEWOOD A/S.

Website: de website van LIEWOOD A/S, te raadplegen via liewood-shop.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

 • De Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met LIEWOOD A/S en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
 • Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen LIEWOOD A/S en de Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 • Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van LIEWOOD A/S zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Indien de Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding, bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor LIEWOOD A/S slechts bindend, indien en voor zover deze door LIEWOOD A/S uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 • Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 3. Prijzen en levering informatie

Alle op de Website en in andere van LIEWOOD A/S afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 • De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. LIEWOOD A/S kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van LIEWOOD A/S afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 • Houd er rekening mee dat het 1-3 werkdagen kan duren voordat uw bestelling vanuit ons magazijn wordt verzonden. Alle bestellingen worden verzonden met geselecteerde koerier partners vanuit ons magazijn in Denemarken. U ontvangt een e-mail met verzendinformatie wanneer uw bestelling onderweg is. Vertraging kan optreden bij internationale verzending, als het pakket wordt gehouden bij de douane. LIEWOOD A/S is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen in de verzending zodra een bestelling in transit is met een koeriersbedrijf. Als uw pakket is geleverd aan een verzamelpunt, zorg ervoor dat u het op tijd ophaalt, voordat het wordt teruggestuurd naar ons magazijn. Als uw pakket wordt teruggestuurd naar ons magazijn, kan het niet opnieuw worden verzonden en LIEWOOD A/S zal de verzendkosten niet dekken. U moet in dat geval de verzendkosten betalen. Afhankelijk van het land, de verzendkosten variëren van 7-50 EUR. Zie land specifieke tarieven en koeriers hier.
 • LIEWOOD A/S kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
 • Hoe te bestellen:
 • Zoek het product dat u leuk vindt en kies uw gewenste maat. Klik dan op "ADD TO CART". In het winkelmandje moet u aangeven dat u akkoord gaat met onze algemene voorwaarden en dan kunt u op de knop "CHECKOUT" klikken onderaan de pagina wanneer de gewenste producten in het winkelmandje zitten.
 • Ga verder door het afrekenproces, en kies of
 • Om uw gegevens in te vullen; naam, verzendadres enz. of
 • Een klantenaccount aan te maken voor toekomstig gebruik.
 • U kunt tijdens het afrekenen de producten en het totaalbedrag controleren.
 • Klik op "DOORGAAN NAAR VERZENDING" wanneer u alle gegevens heeft ingevuld.
 • Controleer vervolgens of uw verzendadres correct is. Kies uw verzendmethode en klik op "VERDER NAAR BETALINGSMETHODE".
 • Wanneer u uw creditcardgegevens hebt ingevuld en op de knop "BESTELLING VERVOLGEN" hebt geklikt, hebt u een bindend aanbod gedaan voor de aankoop van de door u gekozen artikelen.
 • In dit stadium is uw bestelling nog onderworpen aan onze aanvaarding. Wanneer wij uw bestelling hebben geaccepteerd, zullen wij een autorisatie van uw creditcardmaatschappij verkrijgen voor het bedrag van de bestelling. Wij halen in dit stadium geen geld van uw kaart af, maar het bedrag wordt mogelijk gereserveerd op uw rekening. Dit is een normaal proces bij banken en creditcardmaatschappijen. Als uw creditcard niet is geautoriseerd, wordt uw bestelling niet verder verwerkt en nemen wij per e-mail contact met u op met nadere informatie.
 • Direct nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u een bevestigingsmail met de voorwaarden voor uw bestelling.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

 • De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van LIEWOOD A/S en het voldoen aan de daarbij door LIEWOOD A/S gestelde voorwaarden.
 • Indien de Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt LIEWOOD A/S onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 • Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door de Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft LIEWOOD A/S het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 • LIEWOOD A/S kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien LIEWOOD A/S op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

 

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst

 • Zodra de bestelling door LIEWOOD A/S is ontvangen, stuurt LIEWOOD A/S de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
 • De levertermijn bedraagt in beginsel 30 dagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van LIEWOOD A/S
 • Indien LIEWOOD A/S de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de Klant daarvan op de hoogte. De Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 • LIEWOOD A/S raadt de Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
 • Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de Klant. Als de Klant besluit de producten af te halen, wordt het risico overgedragen bij overdracht van de producten.
 • LIEWOOD A/S is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. De Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

 

Artikel 6. Herroepingsrecht en retournering

 • Annulering vóór verzending van de bestelling. Helaas is het alleen mogelijk uw bestelling te annuleren als ons magazijn nog niet begonnen is met de verwerking ervan. Als u een bestelling wilt annuleren, stuur ons dan een e-mail met als onderwerp "BESTELLING ANNULEREN" of neem zo snel mogelijk telefonisch contact met ons op: Maandag tot donderdag tussen 09:00-17:00 en vrijdag van 09:00-16:00 CET/CEST Telefoon +31 85 208 9085. E-mail klantenservice@liewood-shop.nl Het artikel retourneren. Wanneer u ons heeft laten weten dat u van uw aankoop afziet, heeft u 15 dagen de tijd om de producten naar ons terug te sturen. Met andere woorden, wij accepteren retourzendingen binnen 30 dagen na ontvangst van uw bestelling. U moet zelf betalen voor het terugzenden van het pakket, en u bent aansprakelijk, als het tijdens het transport beschadigd is. Wij betalen alleen terug voor de artikelen die wij van u hebben ontvangen. Als hele bestelling wordt geretourneerd vergoeden wij ook de verzendkosten, uiterlijk 14 dagen na de dag waarop wij uw bericht hebben ontvangen dat u de overeenkomst wilt annuleren. Wij retourneren het geld via hetzelfde betaalmiddel dat u voor de aankoop heeft gebruikt, tenzij anders is overeengekomen. Wij kunnen de betaling inhouden totdat wij het artikel hebben ontvangen, tenzij u documentatie stuurt dat u het artikel heeft teruggestuurd. Sommige goederen kunnen niet per normale post worden geretourneerd. Dit geldt voor zeer grote bestellingen. Afhankelijk van de gekozen koerier. Bij het retourneren van artikelen uit een land buiten de EU is de klant aansprakelijk voor alle kosten in verband met de verzending, inclusief invoerrechten en belastingen.
 • Een artikel terugsturen. Download HIER een retourformulier
 1. Pak alle artikelen die je wilt retourneren zorgvuldig in. Stuur uw artikelen in originele, ongebruikte staat terug in de originele verpakking. Als uw terugkeer item niet wordt ontvangen in de oorspronkelijke staat en verpakking, kunnen we een aftrek in uw restitutie. Beschadigde retourartikelen zijn uw verantwoordelijkheid en niet die van LIEWOOD A/S.
 2. Vul het retourformulier in en voeg het bij het pakket. Schrijf uw volledige naam en bestelnummer.
 3. Stuur uw pakket naar ons magazijn adres hieronder vermeld. Zorg ervoor dat u een zakelijke leveringsoptie kiest (geen toegangspunt). Wij raden GLS of UPS aan.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor artikelen die verloren gaan in de scheepvaart wanneer ze worden teruggestuurd, dus we raden u aan uw verzendbewijs en volgnummer te bewaren.

Stuur het item naar

System Transport A/S

Transportcenter Alle 19 - 21

7400 Herning

Levering Haven 3.

Denemarken

Att. LIEWOOD A/S

Wij accepteren alleen pakketten die rechtstreeks naar dit adres, het magazijn van LIEWOOD A/S, worden gestuurd. Wij accepteren geen retourzendingen die naar drop-offs en verzamelpunten worden gestuurd.

6.4    De staat van het artikel wanneer u het terugstuurt. Als de waarde van het artikel verminderd is, en de

reden is dat u het op een andere manier heeft gebruikt dan nodig was om het type en de eigenschappen van het artikel en de werking ervan te controleren, dan kan slechts een deel van het aankoopbedrag aan u worden terugbetaald. Het bedrag dat kan worden terugbetaald hangt af van de verkoopbare waarde van het artikel, en in bepaalde gevallen kan dit betekenen dat alleen de vrachtkosten kunnen worden terugbetaald. Wij raden u aan het artikel in de originele verpakking terug te sturen. Als de originele verpakking ontbreekt, kan dit de waarde van het artikel verminderen. Terugbetaling van het aankoopbedrag. Als u een aankoop annuleert, krijgt u uw geld terug. Als de waarde van het artikel verminderd is, brengen wij het bedrag dat u verschuldigd bent in mindering.

 • De Klant kan de Overeenkomst conform de in 6.1. van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het

Modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan LIEWOOD A/S of op andere ondubbelzinnige wijze aan LIEWOOD A/S kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. LIEWOOD A/S bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft de Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

 • Wij zijn niet in staat om een bestelling opnieuw te verzenden vanuit ons magazijn. In deze gevallen wordt de bestelling terugbetaald en kunt u een nieuwe bestelling plaatsen op liewood-shop.nl.
 • Wanneer u als consument bij ons koopt, heeft u een bedenktijd van 15 dagen, waarin u het recht heeft om van de aankoop af te zien. Deze bedenktijd verstrijkt 15 dagen na de dag waarop u uw goederen heeft ontvangen. Als u in dezelfde aankoop meerdere artikelen heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd, gaat de termijn in op de dag waarop u het laatste artikel heeft ontvangen. De termijn betekent dat u 15 dagen na ontvangst van de goederen heeft om ons te laten weten dat u van de aankoop af wilt. U kunt een e-mail sturen naar klantenservice@liewood-shop.nl of gebruik maken van het standaard annuleringsformulier, dat u aan het einde van de voorwaarden vindt. U kunt de koop niet annuleren door te weigeren de goederen in ontvangst te nemen, tenzij u ons tegelijkertijd informeert. Een deel van de aankoop annuleren
 • Als u meer dan één artikel bij ons heeft gekocht, kunt u één of meer artikelen terugsturen, ook als deze in één bestelling zijn gekocht. Houd er rekening mee dat vrachtkosten niet worden terugbetaald als u een deel van uw aankoop annuleert.
 • Een artikel ruilen. Als je een artikel wilt ruilen voor een andere maat, stijl of kleur, plaats dan een nieuwe bestelling in onze webshop en stuur het artikel dat je al hebt gekocht terug.


Artikel 7. Betaling & VAT

7.1. De Klant dient de betalingen aan LIEWOOD A/S volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. LIEWOOD A/S is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

7.2 Wij accepteren Visa, VisaDankort, Visa Debit, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Debit, Maestro, American Express, PayPal, iDEAL, Shop Pay, Apple Pay, Google Pay, Giropay, Sofort, Klarna Pay Later. De betaling wordt in rekening gebracht wanneer uw bestelling is verpakt en klaar is voor verzending. Wij brengen geen creditcardkosten in rekening. Het is voor ons niet mogelijk een hoger bedrag in rekening te brengen dan het door u goedgekeurde bedrag. De betaling wordt verwerkt via Mollie en SPY systemen via een door Nets goedgekeurde en gecertificeerde beveiligde betalingsoplossing.

7.2 De prijzen op onze webshop zijn inclusief BTW volgens de regels van de VAT One Stop Shop regeling. Bij het bestellen van goederen voor levering buiten de EU, zal de BTW niet worden geïnd. Afhankelijk van uw bestelling en land, bent u aansprakelijk voor de lokale belastingen en heffingen bij ontvangst van uw bestelling, waarvoor LIEWOOD A/S geen aansprakelijkheid kan aanvaarden. De weigering om dergelijke kosten te betalen zal leiden tot een volledige annulering van de bestelling. Transportkosten en douane-inklaring kosten in verband met een annulering zullen worden afgetrokken van het totale bedrag terugbetaald aan u.Artikel 8. Garantie en reclamatie

 • Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door LIEWOOD A/S een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
 • LIEWOOD A/S staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat LIEWOOD A/S er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient de Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt LIEWOOD A/S daarvan in kennis te stellen.
 • Indien LIEWOOD A/S de klacht gegrond acht, worden na overleg met de Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door de Klant betaalde prijs over het product.
 • De garantie geldt niet indien: de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn; de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 9. Klachtenprocedure

 • Indien de Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van LIEWOOD A/S, dan kan hij bij LIEWOOD A/S telefonisch, per e-mail of per chat een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
 • LIEWOOD A/S geeft de Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal LIEWOOD A/S binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de Klant.
 • Wanneer u als consument met ons handelt, is de Deense wet op de verkoop van goederen van toepassing. Dit betekent dat wanneer u bij onze webshop hebt gekocht, u het recht hebt om binnen 24 maanden een klacht in te dienen. Als het product bij een van onze Retail partners is gekocht, neemt u rechtstreeks contact op met het verkooppunt. U moet een klacht indienen binnen een redelijke termijn nadat u een gebrek heeft ontdekt. Als u binnen twee maanden nadat het gebrek is ontdekt een klacht indient, wordt dit altijd beschouwd als een redelijke termijn. Heeft u een beschadigd product ontvangen, gekocht op onze website of wilt u een klacht indienen vul dan hier het formulier in. Voeg een foto toe van het artikel waarover u een klacht heeft en uw ordernummer. Het is niet altijd nodig om het defecte product naar ons terug te sturen, maar als wij u daarom vragen moet het product worden opgestuurd naar:

System Transport A/S

Transportcenter Alle 19 - 21

7400 Herning

Levering Port 3.

Denemarken

Att. LIEWOOD A/S

Als uw klacht gerechtvaardigd is, betekent dit dat u ofwel het artikel kunt laten repareren of vervangen, of uw geld terug kunt krijgen, of een korting op de prijs, afhankelijk van de specifieke situatie.

Als een terugbetaling gerechtvaardigd is, ontvangt u de terugbetaling uiterlijk 14 dagen nadat wij de klacht hebben goedgekeurd. Als de klacht gegrond is, en u heeft ons het artikel toegestuurd, vergoeden wij uw vrachtkosten (binnen de grenzen van het redelijke). Het artikel moet altijd in een geschikte verpakking worden teruggestuurd. Denk er ook aan een verzendbewijs te verkrijgen, zodat wij uw vrachtkosten kunnen terugbetalen.

Artikel 10. Persoonsgegevens

10.1     Wij hebben de volgende informatie nodig wanneer u met ons handelt:

Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wij registreren en geven de persoonlijke gegevens door die nodig zijn om de goederen aan u te leveren.

Persoonlijke gegevens worden geregistreerd bij LIEWOOD A/S en worden vijf jaar bewaard, waarna de gegevens worden gewist. Daarnaast werken we samen met een aantal andere bedrijven die gegevens opslaan en verwerken. Deze bedrijven verwerken de gegevens uitsluitend namens ons, en mogen ze niet gebruiken voor hun eigen doeleinden. Wij werken alleen met verwerkers van gegevens in de EU of in landen waar uw gegevens afdoende worden beschermd. Op liewood-shop.nl is de verantwoordelijke voor de gegevens LIEWOOD A/S. U heeft het recht om te weten welke gegevens over u wij verwerken. Als u van mening bent dat de gegevens onjuist zijn, heeft u het recht om ze te laten corrigeren. In bepaalde situaties zijn we verplicht om uw persoonlijke gegevens te verwijderen als u ons dat vraagt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor wij ze gebruikten. U kunt ook contact met ons opnemen als u van mening bent dat uw persoonsgegevens worden verwerkt op een manier die in strijd is met de wet. U kunt ons ook schrijven op: klantenservice@liewood-shop.nl

Alle productontwerpen, productnamen en inhoud op deze website worden beschermd door internationale auteurs- en handelsmerkwetten. Het is niet toegestaan om productontwerpen, productnamen of handelsmerken op deze site te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LIEWOOD A/S. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van Denemarken en elk geschil met betrekking tot deze website, haar diensten of deze voorwaarden zal worden beslecht door de rechtbanken van Denemarken.

 

 

Artikel 11. Slotbepalingen

 • DISCLAIMER INHOUD. LIEWOOD A/S streeft ernaar om nauwkeurige en bijgewerkte inhoud op deze website te verstrekken. Helaas, af en toe kunnen er prijswijzigingen, uitverkochte goederen en andere onbedoelde fouten op onze site. LIEWOOD A / S kan alleen verantwoordelijk worden gesteld volgens de wetten van Denemarken. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar LIEWOOD A/S gevestigd is.
 • Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte te geven.
 • Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e- mail voldoende vaststaat.


Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

LIEWOOD A/S

Blegdamsvej 124

2100 Copenhagen Ø

Denmark

E-mail: klantenservice@liewood-shop.nl

Telefoon: +31 85 208 9085

Btw-nummer: DK-36971509

 

Add link for country-specific tariffs and couriers

 

Add link for CANCELLATION FORM